(Note) Note (2018)

Що виносить віндузня з вашого кампутеру.

Цей топік є невеличким додатком до обзору минулого року Приватність у Інтернетi - VPN, Tor, SimpeDNSCrypt, Smac, AdvOR, KeePass, Noscript, Whonix, Tox, Ring, Retroshare та iншi. Я би хотів додати перелік головних інструментів, які дозволяють зрозуміти, що саме виносить віндузня з вашого кампутеру, з одного боку, а з іншого боку ті ж самі інструменти дозволяють зробити відладку/налаштування будь якого софта с обміном даними через мережу.

I.

По-перше, трафік дуже зручно контролювати власною прогою, зробленою по ось такому шаблону.


  1: Imports System.Net
  2: Imports System.Net.Sockets
  3: Imports System.Text
  4: Imports System.Text.RegularExpressions
  5:  
  6: Module Module1
  7:  
  8:   Sub Main()
  9:     Try
 10:       Dim input As Byte() = BitConverter.GetBytes(1)
 11:       Dim buffer As Byte() = New Byte(4095) {}
 12:       Dim s As Socket = New Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Raw, ProtocolType.IP)
 13:       s.Bind(New IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.0.102"), 0))
 14:       s.IOControl(IOControlCode.ReceiveAll, input, Nothing)
 15:       Dim bytes As Integer = 0
 16:       Dim Num As Long
 17:       Do
 18:         bytes = s.Receive(buffer)
 19:         If bytes > 0 Then
 20:  
 21:           Dim Str1 As New StringBuilder(bytes * 2)
 22:           For i = 0 To bytes - 1
 23:             Str1.AppendFormat("{0:x2}", buffer(i))
 24:           Next
 25:           Console.WriteLine(Num & String.Format(":{0:D4}", bytes) & "=> " & Str1.ToString)
 26:           Console.WriteLine(Regex.Replace(Encoding.ASCII.GetString(buffer, 0, bytes), "[^\x20-\x7F]", ".").Replace("?", "."))
 27:           Console.ReadKey()
 28:           Console.WriteLine()
 29:         End If
 30:         Num += 1
 31:       Loop While bytes > 0
 32:  
 33:     Catch ex As Exception
 34:       Console.WriteLine(ex.Message)
 35:     End Try
 36:  
 37:   End Sub
 38:  
 39: End Module

Ця прога, як бачите, чудово працює.Але самому розбирати усі протоколи досить накладно та довго. Тому корисно використовувати вже існуючи пакети, найвідоміший з яких SharpPcap, ось тут є опис, як його використовувати SharpPcap - A Packet Capture Framework for .NET

II.

А по-друге, для контролю обміну трафіком існує декілька інструментів від компанії Microsoft, та від інших компаній, почнемо з Мікрософтовських. Це по перше прога TcpView, яка дозволяє побачити увесь перелік конектів з вашого кампутеру до зовнішнього світу.Друга важлива прога - Microsoft network monitor, яка дозволяє не тільки побачити точки конекту, але й трафік, який йде через кожний порт.Таким точно монітором від незалежної компанії є Wireshark, він менш інтегрований з Windows, тому не вміє злінкувати процеси Win32 та порти, але має багато додаткових можливостей по фільтрації саме необхідного для вас трафіку.На жаль, наразі некриптованого трафіку вже майже немає і все ці проги лише показують наявність трафику, але на дають можливості його подивитися на власні очи (зрозуміло за винятком браузерів, вони мають джерело трафіку до закриптовки). Тому найбільш корисним є проксі-сервер Fiddler, він перенаправляє увесь трафік з кампутера на свій проксі (звичайно 8888), і дозволяє його розкриптувати у богатьох випадках. Зверніть увагу, що сучасні SSL працюють по SSL3 або TSL 1.2, а їх надо ручками додавати у дефолтну конфігурацію Фідлера (на третьому скрині). Зе фідлер має різні можливості для автоматізації та можливості для налаштування скріптових відповідей (останній скрин).

Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21
Link to this page: http://www.vb-net.com/NetworkMonitoring/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>