(Flex) Flex (2015)

RTMP Player.

На відміну від тисячів і тисячів програм, описаних на моєму сайті, ця прога не моя, я лише зробив її адаптацію до проекту Flex Buileder. Але вона дуже важлива, тому що служить основою для багатьох інших плеерів, що працюють з WOWZA-сервером, тому я вирішив розмістити її на сайті.

Увесь цей проєкт у мене працює під Flex SDK 4.6.0 та плеером 11.1


Цей плеер зроблений не на готовому компоненті spark.VideoPlayer, спеціально побудованому для Flex-проєтів, який я звичайно використовую для швидкого будування плеєрів, а на компоненті OSMF Media Player, який взагалі зроблений як .FLA-проєкт, але може бути використаний у FlexBuilder як окремий package (компонент).

Це сцена, на який і розміщений цей компонент:  1: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2: <!--LIVE-->
  3: <!--LIVE-->
  4: <!--LIVE-->
  5: <!--LIVE-->
  6: <local:Player xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mxml/2009"
  7:        xmlns:s="library://ns.adobe.com/flex/spark"
  8:        xmlns:mx="library://ns.adobe.com/flex/mx"
  9:        xmlns:local="*"
 10:        xmlns:samples="org.osmf.samples.*"
 11:        width="655" height="450" backgroundColor="#0e2987" backgroundAlpha="0.0" creationComplete="init()"
 12:        styleName="app">
 13:   <local:layout>
 14:     <s:BasicLayout/>
 15:   </local:layout>
 16:   <mx:Form id="streamForm" visible="true" width="655" height="25" paddingBottom="0"
 17:        paddingLeft="0" paddingRight="0" paddingTop="0" >
 18:     <s:BorderContainer backgroundColor="#0e2987" borderVisible="false" borderWeight="0">
 19:       <s:HGroup x="0" y="0" width="655" height="25" verticalAlign="middle" paddingBottom="0" paddingLeft="0" paddingRight="0" paddingTop="0" gap="0">
 20:         <!--        <mx:Text styleName="bold" text="Video:" >
 21:         <mx:htmlText>
 22:             <![CDATA[<span style="background-color:#3071e3"></span>]]>
 23:           </mx:htmlText>
 24:         </mx:Text>-->
 25:         
 26:         
 27:         <mx:Button id="connectButton" width="80" label="Start"/>
 28:         <s:Label id="videoNumber" width="300" paddingLeft="0"   textAlign="center" color="gray"  />
 29:         <mx:TextInput id="time1" width="40" paddingLeft="0" contentBackgroundColor="#c6ccd7" text="00:00" visible="false" />
 30:         <mx:Label id="padder2" text="" width="15"/>
 31:         <mx:TextInput id="connectStr" width="5" paddingLeft="0" contentBackgroundColor="#c6ccd7" visible="false" />
 32:       </s:HGroup>
 33:     </s:BorderContainer>
 34:   </mx:Form>  
 35:   <mx:Canvas id="backdrop" x="0" y="25" width="655" height="425">
 36:     <s:VGroup gap="0" horizontalAlign="left" horizontalCenter="0" paddingBottom="0"
 37:          paddingLeft="0" paddingRight="0" paddingTop="0" verticalAlign="top">
 38:       <samples:MediaContainerUIComponent id="videoContainer" visible="true" width="655"
 39:                         height="360" chromeColor="#D1D2D4"
 40:                         includeInLayout="true" />
 41:       
 42:       <s:VGroup width="655" height="65" chromeColor="#D1D2D4" contentBackgroundAlpha="1.0"
 43:            gap="0" horizontalAlign="center" paddingBottom="0" paddingLeft="0"
 44:            paddingRight="0" paddingTop="0">
 45:         <s:HGroup width="655" height="25" gap="0" horizontalAlign="left"
 46:              verticalAlign="top">
 47:           <s:HGroup width="104" height="25" color="#000000" contentBackgroundAlpha="0.44"
 48:                gap="0" paddingLeft="20" symbolColor="#000000" verticalAlign="middle">
 49:             <s:Image id="doRewind" width="24" height="16" smooth="true" visible="false"
 50:                  smoothingQuality="high" source="@Embed('assets/rewind.png')"/>
 51:             <s:Image id="doPlay" width="24" height="16" smooth="true"
 52:                  smoothingQuality="high" source="@Embed('assets/play.png')"/>
 53:           </s:HGroup>
 54:           <s:HGroup width="541" height="25" horizontalAlign="right"
 55:                verticalAlign="middle">
 56:             <s:Label id="currentBitrate" width="360" height="18" color="#D1D2D4"
 57:                  textAlign="center" verticalAlign="middle"/>
 58:             <s:Image id="doMute" x="320" width="16" height="16" scaleMode="letterbox"
 59:                  smooth="true" smoothingQuality="high"
 60:                  source="@Embed('assets/volume_on.png')"/>
 61:             <s:BorderContainer y="2" width="100" height="22" backgroundAlpha="0.0"
 62:                       borderVisible="false" id="volumeContainer">
 63:               <s:layout>
 64:                 <s:BasicLayout/>
 65:               </s:layout>
 66:               <mx:HRule id="sliderTrack" width="100" height="3"
 67:                    horizontalCenter="0" verticalCenter="0"/>
 68:               <s:Image id="sliderBug" x="50" width="8" height="8"
 69:                    source="@Embed('assets/volumebug.png')" verticalCenter="0"/>
 70:             </s:BorderContainer>
 71:             <s:Image id="doFullscreen" x="469" width="32" height="16"
 72:                  source="@Embed('assets/fullscreen.png')"/>
 73:           </s:HGroup>
 74:         </s:HGroup>
 75:         <mx:Canvas height="400" width="100%" backgroundColor="#0e2987" contentBackgroundAlpha="0.0">
 76:           <s:HGroup width="655" height="40" horizontalAlign="left" textAlign="left">
 77:             <s:HGroup x="61" y="0" width="433" height="40" textAlign="left"
 78:                  verticalAlign="top">
 79:               <mx:Text width="48" color="#000000" styleName="bold" text="Status:"
 80:                    textAlign="right"/>
 81:               <mx:Text id="prompt" width="395.5" height="40" color="#000000" textAlign="left"/>
 82:             </s:HGroup>
 83:             <mx:Text id="playerVersion" width="210" height="18" color="#000000"
 84:                  fontSize="10" textAlign="left" />
 85:           </s:HGroup>
 86:           
 87:         </mx:Canvas>
 88:       </s:VGroup>
 89:     </s:VGroup>
 90:   </mx:Canvas>
 91:   <fx:Style>
 92:     @namespace mx "library://ns.adobe.com/flex/mx";
 93:     .app
 94:     {
 95:       backgroundColor:#ffffff;
 96:       backgroundAlpha:0;
 97:       
 98:     }
 99:     .bold
 100:     {
 101:       font-weight:bold;
 102:     }
 103:   </fx:Style>
 104: </local:Player>


Код плеера побудован нескладно, в ньому є ініціалізація та обробка декілька , пов'язаних з діями юзера, старт/стоп/повний єкран. Але головне у цьому коді нище - задати плееру org.osmf.media методи бібліотеці com.wowza.WMSMediaFactory, які коректно вичитують окремі відео-фрагменти з серверу WOWZA.  1: // LIVE
  2: // LIVE
  3: // LIVE
  4: // LIVE
  5: package
  6: {
  7:   
  8:   import com.wowza.WMSMediaFactory;
  9:   
 10:   import flash.display.*;
 11:   import flash.events.FullScreenEvent;
 12:   import flash.events.IOErrorEvent;
 13:   import flash.events.MouseEvent;
 14:   import flash.events.NetStatusEvent;
 15:   import flash.events.TimerEvent;
 16:   import flash.external.ExternalInterface;
 17:   import flash.geom.Point;
 18:   import flash.geom.Rectangle;
 19:   import flash.media.Video;
 20:   import flash.net.NetConnection;
 21:   import flash.net.Responder;
 22:   import flash.net.URLLoader;
 23:   import flash.net.URLRequest;
 24:   import flash.system.Capabilities;
 25:   import flash.system.Security;
 26:   import flash.system.SecurityPanel;
 27:   import flash.utils.Timer;
 28:   import flash.utils.setTimeout;
 29:   
 30:   import mx.containers.Canvas;
 31:   import mx.containers.Form;
 32:   import mx.controls.Button;
 33:   import mx.controls.HRule;
 34:   import mx.controls.Text;
 35:   import mx.controls.TextArea;
 36:   import mx.controls.TextInput;
 37:   import mx.controls.sliderClasses.Slider;
 38:   import mx.events.FlexEvent;
 39:   import mx.events.SliderEvent;
 40:   import mx.states.State;
 41:   import mx.styles.CSSStyleDeclaration;
 42:   import mx.utils.LoaderUtil;
 43:   
 44:   import org.osmf.containers.MediaContainer;
 45:   import org.osmf.elements.VideoElement;
 46:   import org.osmf.events.MediaElementEvent;
 47:   import org.osmf.events.MediaErrorEvent;
 48:   import org.osmf.events.MediaPlayerCapabilityChangeEvent;
 49:   import org.osmf.events.TimeEvent;
 50:   import org.osmf.media.DefaultMediaFactory;
 51:   import org.osmf.media.MediaElement;
 52:   import org.osmf.media.MediaFactory;
 53:   import org.osmf.media.MediaPlayer;
 54:   import org.osmf.media.URLResource;
 55:   import org.osmf.net.DynamicStreamingItem;
 56:   import org.osmf.net.DynamicStreamingResource;
 57:   import org.osmf.samples.MediaContainerUIComponent;
 58:   import org.osmf.traits.MediaTraitBase;
 59:   import org.osmf.traits.MediaTraitType;
 60:   import org.osmf.utils.*;
 61:   import org.osmf.utils.Version;
 62:   
 63:   import spark.components.Application;
 64:   import spark.components.BorderContainer;
 65:   import spark.components.Image;
 66:   import spark.components.Label;
 67:   import spark.components.TextArea;
 68:   
 69:   public class Player extends Application
 70:   {
 71:     Security.LOCAL_TRUSTED;
 72:     
 73:     [Embed (source="assets/fullscreen.png")]
 74:     public static const FULLSCREEN:Class;
 75:     [Embed (source="assets/normalscreen.png")]
 76:     public static const NORMALSCREEN:Class;
 77:     [Embed (source="assets/pause.png")]
 78:     public static const PAUSE:Class;
 79:     [Embed (source="assets/play.png")]
 80:     public static const PLAY:Class;
 81:     [Embed (source="assets/volume_off.png")]
 82:     public static const VOLUME_OFF:Class;
 83:     [Embed (source="assets/volume_on.png")]
 84:     public static const VOLUME_ON:Class;
 85:     [Embed (source="assets/rewind.png")]
 86:     public static const REWIND:Class;
 87:     
 88:     [Bindable]
 89:     public var isConnected:Boolean = false;
 90:     
 91:     private var mediaElement:MediaElement;
 92:     private var factory:WMSMediaFactory = new WMSMediaFactory();
 93:     private var player:MediaPlayer = new MediaPlayer();
 94:     private var isScrubbing:Boolean = false;
 95:     private var fullscreenCapable:Boolean = false;
 96:     private var hardwareScaleCapable:Boolean = false;
 97:     private var saveVideoObjX:Number;
 98:     private var saveVideoObjY:Number;
 99:     private var saveVideoObjW:Number;
 100:     private var saveVideoObjH:Number;
 101:     private var saveStageW:Number;
 102:     private var saveStageH:Number;
 103:     private var adjVideoObjW:Number;
 104:     private var adjVideoObjH:Number;
 105:     private var streamName:String;
 106:     private var netconnection:NetConnection;    
 107:     private var PlayVersionMin:Boolean;
 108:     private var streamNames:XML;
 109:     private var streamsVector:Vector.<DynamicStreamingItem> = new Vector.<DynamicStreamingItem>();      
 110:     private var dynResource:DynamicStreamingResource = null;
 111:     public var prompt:Text;
 112:     public var warn:Text;
 113:     public var connectStr:TextInput;
 114:     public var videoNumber:Label;
 115:     public var videoBackground:Label;
 116:     public var videoFrame:spark.components.TextArea;
 117:     public var playerVersion:Text;
 118:     public var videoContainer:MediaContainerUIComponent;
 119:     public var connectButton:Button;
 120:     public var doPlay:Image;
 121:     public var doMute:Image;
 122:     public var seekBar:Slider;
 123:     public var doRewind:Image;
 124:     public var doFullscreen:Image;
 125:     public var streamForm:Form
 126:     private var muted:Boolean=false;
 127:     private var fullscreen:Boolean=false;
 128:     public var volumeContainer:BorderContainer;
 129:     public var sliderTrack:HRule;
 130:     public var sliderBug:Image;
 131:     private var knobWidth:Number;
 132:     private var trackWidth:Number;
 133:     private var trackX:Number;
 134:     private var boundsWidth:Number;
 135:     private var boundsRect:Rectangle;
 136:     private var draggingBug:Boolean=false;
 137:     private var sliderBugY:Number;
 138:     public var backdrop:Canvas;
 139:     public var currentBitrate:Label;
 140:  
 141:     public var app:Application;
 142:     
 143:     
 144:     
 145:     public function Player()
 146:     {
 147:       super();
 148:       this.addEventListener(FlexEvent.APPLICATION_COMPLETE,init);
 149:     }
 150:     
 151:     private function init(event:FlexEvent):void
 152:     {  
 153:       stage.align="TL";
 154:       stage.color=0;
 155:       stage.scaleMode="showAll";
 156:       
 157:       connectButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,connect);
 158:       
 159:       try {
 160:         connectStr.text = ExternalInterface.call("getLiveHTTPStream");
 161:       }
 162:       catch(e:Error) {
 163:       }
 164:       if(connectStr.text == null || connectStr.text=="")
 165:       {
 166:         connectStr.text = "http://wow.desen.bg:1935/live/1.stream/manifest.f4m";
 167:  
 168:       }
 169:       
 170:  
 171:         //videoNumber.text = connectStr.text.replace("http://wow.desen.bg:1935/vod/","").replace(".mp4/manifest.f4m","");
 172:       videoNumber.text = connectStr.text.replace("http://wow.desen.bg:1935/live/","").replace("/manifest.f4m","");
 173:         
 174:       // *********************** stream examples ******************//
 175:       // http://localhost:1935/live/myStream/manifest.f4m
 176:       // http://localhost:1935/live/smil:liveStreamNames.smil/manifest.f4m (server-side smil)
 177:       // rtmp://localhost:1935/live/myStream
 178:       // rtmp://localhost:1935/live/streamNames.xml (Dynamic Streams)
 179:         
 180:       OSMFSettings.enableStageVideo = true;
 181:       
 182:       videoContainer.container = new MediaContainer();
 183:  
 184:       checkVersion();
 185:     
 186:       var osmfVersion:String = org.osmf.utils.Version.version;
 187:         
 188:       playerVersion.text = Capabilities.version + " (Flash-OSMF " + osmfVersion + ")";
 189:       
 190:       
 191:       saveStageW = backdrop.width;
 192:       saveStageH = backdrop.height;
 193:       
 194:       saveVideoObjX = backdrop.x;
 195:       saveVideoObjY = backdrop.y;
 196:       saveVideoObjW = backdrop.width;
 197:       saveVideoObjH = backdrop.height;
 198:  
 199:       doFullscreen.addEventListener(MouseEvent.CLICK,enterFullscreen);
 200:       doMute.addEventListener(MouseEvent.CLICK, muteSound);
 201:       stage.addEventListener(FullScreenEvent.FULL_SCREEN, enterLeaveFullscreen);
 202:       connectButton.addEventListener(MouseEvent.CLICK,connect);
 203:       doPlay.addEventListener(MouseEvent.CLICK,togglePlayPause);
 204:       doRewind.addEventListener(MouseEvent.CLICK,rewind);
 205:       knobWidth=sliderBug.width;
 206:       trackWidth=sliderTrack.width;
 207:       trackX=sliderTrack.x;
 208:       boundsWidth=trackWidth-knobWidth;
 209:       sliderBugY=sliderBug.y;
 210:       boundsRect=new Rectangle(trackX,sliderBugY,boundsWidth,0);
 211:       sliderBug.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_DOWN, sliderBugMouseDown);
 212:       //sliderBug.addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, sliderBugMouseUp);
 213:       addEventListener(MouseEvent.MOUSE_UP, sliderBugMouseUp);
 214:       volumeContainer.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sliderBugClick);
 215:       sliderTrack.addEventListener(MouseEvent.CLICK, sliderBugClick);
 216:       
 217:       addEventListener(MouseEvent.MOUSE_MOVE, sliderBugOver);
 218:       
 219:       try {
 220:         ExternalInterface.addCallback("playerStop", stopAll);
 221:         ExternalInterface.addCallback("setStream", setStream);
 222:         ExternalInterface.addCallback("setDVR", setDVR);
 223:       }
 224:       catch(e:Error) {
 225:         prompt.text=""+e;
 226:       }
 227:       var updateTimer:Timer = new Timer(500,0);
 228:       updateTimer.addEventListener(TimerEvent.TIMER, updateBitrate);
 229:       updateTimer.start();
 230:     }
 231:     
 232:     private function togglePlayPause(event:MouseEvent):void
 233:     {
 234:       if(!isConnected) {
 235:         connect(event);
 236:         prompt.text="Playing"
 237:         doPlay.source=PAUSE;
 238:         return;
 239:       }
 240:       if (player.playing)
 241:       {
 242:         prompt.text="Paused"
 243:         player.pause();
 244:         doPlay.source=PLAY;
 245:       }
 246:       else
 247:       {
 248:         prompt.text="Playing"
 249:         player.play();
 250:         doPlay.source=PAUSE;
 251:       }
 252:     }
 253:     
 254:     private function updateBitrate(event:TimerEvent):void
 255:     {
 256:       if(player !=null && factory.httpStreamingNetLoader != null && factory.httpStreamingNetLoader.getNetStream() != null) {
 257:         currentBitrate.text="Current bitrate: "+ Math.round((factory.httpStreamingNetLoader.getNetStream().info.playbackBytesPerSecond*8)/1000)+"kbps";
 258:       } else {
 259:         currentBitrate.text="";
 260:       }
 261:     }
 262:     public function setStream(stream:String):void
 263:     {
 264:       connectStr.text = stream;
 265:     }
 266:     public function setDVR(dvr:Boolean):void
 267:     {
 268:       doRewind.visible=dvr;
 269:     }
 270:     
 271:     private function sliderBugMouseDown(event:MouseEvent):void
 272:     {
 273:       if(!isConnected) {
 274:         return
 275:       }
 276:       sliderBug.y=sliderBugY;
 277:       sliderBug.startDrag(false, boundsRect);
 278:       draggingBug=true;
 279:       player.volume = sliderBug.x/sliderTrack.width;
 280:       muted = false;
 281:       doMute.source=VOLUME_ON;
 282:     }
 283:     private function sliderBugOver(event:MouseEvent):void
 284:     {
 285:       sliderBug.y=sliderBugY;
 286:       if(!isConnected || draggingBug==false ) {
 287:         return
 288:       }
 289:       player.volume = sliderBug.x/sliderTrack.width;
 290:       muted = false;
 291:       doMute.source=VOLUME_ON;
 292:     }
 293:     private function sliderBugMouseUp(event:MouseEvent):void
 294:     {
 295:       if(!isConnected) {
 296:         return
 297:       }
 298:       sliderBug.stopDrag();
 299:       draggingBug=false;
 300:     }
 301:     
 302:     private function sliderBugClick(event:MouseEvent):void
 303:     {
 304:       if(!isConnected) {
 305:         return
 306:       }
 307:       sliderBug.x = volumeContainer.globalToLocal(new Point(mouseX, mouseY)).x-event.localX;
 308:       player.volume=sliderBug.x/sliderTrack.width;
 309:     }
 310:     
 311:     private function muteSound(event:MouseEvent):void
 312:     {
 313:       if(!isConnected) {
 314:         return;
 315:       }
 316:       if(muted) {
 317:         muted = false;
 318:         doMute.source=VOLUME_ON;
 319:         player.volume=sliderBug.x/sliderTrack.width;
 320:       } else {
 321:         muted = true;
 322:         doMute.source=VOLUME_OFF;
 323:         player.volume=0;
 324:       }
 325:     }
 326:         
 327:     private function xmlIOErrorHandler(event:IOErrorEvent):void
 328:     {
 329:       trace("XML IO Error: " + event.target);
 330:       prompt.text = "XML IO Error: " + event.text;  
 331:     }
 332:     
 333:     private function stopAll():void
 334:     {    
 335:       if (player.playing)
 336:         player.stop();
 337:       
 338:       isConnected = false;
 339:       
 340:       if (mediaElement != null)
 341:         videoContainer.container.removeMediaElement(mediaElement);
 342:       
 343:       mediaElement = null;
 344:       netconnection = null;
 345:       connectButton.label = "Start";
 346:       doPlay.source = PLAY;
 347:       dynResource = null;
 348:       prompt.text = "";
 349:     }
 350:     
 351:     private function clear():void
 352:     {
 353:       prompt.text = "";
 354:       dynResource = null;
 355:     }
 356:     
 357:     private function connect(event:MouseEvent):void // Play button (connectButton)
 358:     {
 359:       if (connectButton.label == "Stop")
 360:       {
 361:         stopAll();
 362:         return;
 363:       }
 364:       var ok:Boolean = checkVersion();
 365:       if (!ok)
 366:       {
 367:         stopAll();
 368:         return;
 369:       }
 370:       clear();
 371:       if (connectStr.text.toLowerCase().indexOf("rtmp://")>-1 && connectStr.text.toLowerCase().indexOf(".xml")>-1)
 372:         streamName = connectStr.text.substring(connectStr.text.lastIndexOf("/")+1, connectStr.text.length);
 373:       
 374:       if (streamName == null)
 375:       {
 376:         loadStream();
 377:       }
 378:       else if (streamName.toLowerCase().indexOf(".xml") > 0)
 379:       {  
 380:         loadVector(streamName); // load Dynamic stream items first if stream name is a xml file
 381:       }
 382:     }
 383:     
 384:     private function loadVector(streamName:String):void
 385:     {
 386:       var url:String = connectStr.text;
 387:             
 388:       var loader:URLLoader=new URLLoader();
 389:       loader.addEventListener(Event.COMPLETE,xmlHandler);
 390:       loader.addEventListener(IOErrorEvent.IO_ERROR,xmlIOErrorHandler)      
 391:       
 392:       var request:URLRequest=new URLRequest();
 393:       var requestURL:String = streamName;
 394:       request.url = requestURL;
 395:       
 396:       loader.load(request)
 397:     }
 398:     
 399:     private function xmlHandler(event:Event):void
 400:     {
 401:       var loader:URLLoader=URLLoader(event.target);
 402:       streamNames = new XML(loader.data);
 403:       
 404:       var videos:XMLList = streamNames..video;
 405:       
 406:       for (var i:int=0; i<videos.length(); i++)
 407:       {
 408:         var video:XML = videos[i];
 409:         var bitrate:String = video.attribute("system-bitrate");
 410:         var item:DynamicStreamingItem = new DynamicStreamingItem(video.@src,Number(bitrate), video.@width, video.@height);
 411:         streamsVector.push(item);
 412:       }
 413:       if (videos.length()>0)
 414:       {
 415:         dynResource = new DynamicStreamingResource(connectStr.text);        
 416:         dynResource.streamItems = streamsVector;
 417:       }
 418:       loadStream();
 419:     }
 420:     
 421:     private function loadStream():void
 422:     {  
 423:       mediaElement = factory.createMediaElement(new URLResource(connectStr.text));
 424:       
 425:       if (dynResource != null)
 426:         mediaElement.resource=dynResource;
 427:       
 428:       player.media = mediaElement;  
 429:       videoContainer.container.addMediaElement(mediaElement);  
 430:       
 431:       mediaElement.addEventListener(MediaErrorEvent.MEDIA_ERROR,function(event:MediaErrorEvent):void
 432:       {
 433:         trace("event.error.message: " + event.error.message);
 434:         stopAll();
 435:         
 436:         if(event.error != null && event.error.detail != null && event.error.detail.indexOf("Error #2032") >= 0) {
 437:           prompt.text = "Source stream or file could not be found or access was denied.";
 438:         } else {
 439:           prompt.text = event.error.message + " " + event.error.detail;
 440:         }
 441:         return;
 442:       });
 443:       
 444:       player.addEventListener(MediaPlayerCapabilityChangeEvent.CAN_PLAY_CHANGE, function(event:MediaPlayerCapabilityChangeEvent):void
 445:       {
 446:         isConnected = event.enabled;
 447:         
 448:         if (isConnected)
 449:         {
 450:           stage.addEventListener(FullScreenEvent.FULL_SCREEN, enterLeaveFullscreen);
 451:         }else
 452:         {
 453:           stage.removeEventListener(FullScreenEvent.FULL_SCREEN, enterLeaveFullscreen);
 454:         }
 455:       });
 456:       
 457:       player.autoPlay = true;
 458:       doPlay.source = PAUSE;
 459:       connectButton.label = "Stop";
 460: //      videoBackground.visible=false;      
 461:  
 462:     }
 463:  
 464:     private function enterLeaveFullscreen(event:FullScreenEvent):void
 465:     {
 466:       trace("enterLeaveFullscreen: "+ event.fullScreen);
 467:       if (!event.fullScreen)
 468:       {    
 469:         // reset back to original state
 470:         streamForm.visible = true;
 471:         stage.displayState = StageDisplayState.NORMAL; 
 472:         stage.scaleMode = "showAll";
 473:         backdrop.width = saveVideoObjW;
 474:         backdrop.height = saveVideoObjH;
 475:         backdrop.x = saveVideoObjX;
 476:         backdrop.y = saveVideoObjY;
 477:         //backdrop.visible=true;
 478:         //prompt.text="hardware cap=" + hardwareScaleCapable + " wmodeGPU=" + stage.wmodeGPU + " support=" + OSMFSettings.supportsStageVideo;
 479:         doFullscreen.source=FULLSCREEN;
 480:       }
 481:     }
 482:     
 483:     private function enterFullscreen(event:MouseEvent):void
 484:     {
 485:       if(doFullscreen.source==NORMALSCREEN) {
 486:         var fse:FullScreenEvent = new FullScreenEvent("normal",true,true,false);
 487:         enterLeaveFullscreen(fse);
 488:         return;
 489:       }
 490:       trace("enterFullscreen: "+hardwareScaleCapable);
 491:       streamForm.visible=false;
 492:  
 493:       if (hardwareScaleCapable)
 494:       {        
 495:         var topLeft:Point= videoContainer.localToGlobal(new Point(0,0));
 496:         var bottomR:Point= videoContainer.localToGlobal(new Point(videoContainer.x+videoContainer.width, videoContainer.y+videoContainer.height));
 497:         stage["fullScreenSourceRect"] = new Rectangle(
 498:           topLeft.x, topLeft.y, 
 499:           bottomR.x, bottomR.y);
 500:       }
 501:       else
 502:       {
 503:         stage.scaleMode = "showAll";
 504:         
 505:         var videoAspectRatio:Number = videoContainer.width/videoContainer.height;
 506:         var stageAspectRatio:Number = saveStageW/saveStageH;
 507:         var screenAspectRatio:Number = Capabilities.screenResolutionX/Capabilities.screenResolutionY;
 508:         
 509:         // calculate the width and height of the scaled stage
 510:         var stageObjW:Number = saveStageW;
 511:         var stageObjH:Number = saveStageH;
 512:         if (stageAspectRatio > screenAspectRatio)
 513:           stageObjW = saveStageH*screenAspectRatio;
 514:         else
 515:           stageObjH = saveStageW/screenAspectRatio;
 516:         
 517:         // calculate the width and height of the video frame scaled against the new stage size
 518:         var fsvideoContainerW:Number = stageObjW;
 519:         var fsvideoContainerH:Number = stageObjH;
 520:         
 521:         if (videoAspectRatio > screenAspectRatio)
 522:           fsvideoContainerH = stageObjW/videoAspectRatio;      
 523:         else
 524:           fsvideoContainerW = stageObjH*videoAspectRatio;
 525:         // scale the video object
 526:         videoContainer.width = fsvideoContainerW;
 527:         videoContainer.height = fsvideoContainerH;
 528:         videoContainer.x = (stageObjW-fsvideoContainerW)/2.0;
 529:         videoContainer.y = (stageObjH-fsvideoContainerH)/2.0;
 530:  
 531:       }
 532:       stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN;
 533:       doFullscreen.source=NORMALSCREEN;
 534:     }
 535:     private function rewind(event:MouseEvent):void
 536:     {
 537:       if(player != null) {
 538:         
 539:         player.seek(player.currentTime-20);
 540:         seekBar.value = 0;
 541:       }
 542:     }
 543:     
 544:     private function checkVersion():Boolean
 545:     {
 546:       PlayVersionMin = testVersion(10, 1, 0, 0);
 547:       hardwareScaleCapable = testVersion(9, 0, 60, 0);
 548:       hardwareScaleCapable = true;
 549:       if (!PlayVersionMin && connectStr.text.indexOf(".f4m") > 0)
 550:       {
 551:         prompt.text = "Sanjose Streaming not support in this Flash version.";
 552:         return false;
 553:       }
 554:       else
 555:       {
 556:         //prompt.text="hardware cap=" + hardwareScaleCapable + " wmodeGPU=" + stage.wmodeGPU + " support=" + OSMFSettings.supportsStageVideo;
 557:         return true;
 558:       }
 559:     }
 560:     
 561:     private function testVersion(v0:Number, v1:Number, v2:Number, v3:Number):Boolean
 562:     {
 563:       var version:String = Capabilities.version;
 564:       var index:Number = version.indexOf(" ");
 565:       version = version.substr(index+1);
 566:       var verParts:Array = version.split(",");
 567:       
 568:       var i:Number;
 569:       
 570:       var ret:Boolean = true;
 571:       while(true)
 572:       {
 573:         if (Number(verParts[0]) < v0)
 574:         {
 575:           ret = false;
 576:           break;
 577:         }
 578:         else if (Number(verParts[0]) > v0)
 579:           break;
 580:         
 581:         if (Number(verParts[1]) < v1)
 582:         {
 583:           ret = false;
 584:           break;
 585:         }
 586:         else if (Number(verParts[1]) > v1)
 587:           break;
 588:         
 589:         if (Number(verParts[2]) < v2)
 590:         {
 591:           ret = false;
 592:           break;
 593:         }
 594:         else if (Number(verParts[2]) > v2)
 595:           break;
 596:         
 597:         if (Number(verParts[3]) < v3)
 598:         {
 599:           ret = false;
 600:           break;
 601:         }
 602:         break;
 603:       }
 604:       trace("testVersion: "+Capabilities.version+">="+v0+","+v1+","+v2+","+v3+": "+ret);  
 605:       return ret;
 606:     }
 607:   }
 608: }


Логіка цього плееру у мене описана ще у 2011-му році у першій частині сторінки Видео-камеры, видео-чаты и Flash-медиасервера (работающие по RTMP и самописным протоколам).

На першому скрини плеер вичітує обмеження на роботу SWF-коду, потім плеер вичітує маніфест, а потім починається основний цикл роботи цього плеера можна побачити на третьому скрині та у віконці console на четвертому скрині - mediacomponent звертається за черговим фрагментом даних за допомогою метода з бібліотеці wowza.com

Це базовий код плееру, який я використав майже без змін у проекті, який описав тут Проєкт Desen.bg. Для того, щоб зробити повноцінний плеер з прокруткой (на відміну від плеера для LiveStream), який більш придатний для програвання VideOnDemand від WOWZA-серверу, потрібно брати за основу трошки інший код.

Що стосується власне плеєра OSMF, то цей проект був повністю безкоштовний, увесь код проєкту опубликований і на цей час проєк вже повністю завершений Open Source Media Framework Blog.Comments ( )
<00>  <01>  <02>  <03>  <04>  <05>  <06>  <07>  <08>  <09>  <10>  <11>  <12>  <13>  <14>  <15>  <16>  <17>  <18>  <19>  <20>  <21>  <22>  <23
Link to this page: //www.vb-net.com/RTMPPlayer/index.htm
<SITEMAP>  <MVC>  <ASP>  <NET>  <DATA>  <KIOSK>  <FLEX>  <SQL>  <NOTES>  <LINUX>  <MONO>  <FREEWARE>  <DOCS>  <ENG>  <CHAT ME>  <ABOUT ME>  < THANKS ME>